بررسی چالش های پیاده سازی BPR(مهندسی مجدد فرایندهای کسب وکار) در سازمان های دولتی ایران

نویسندگان

1 دانشکده مدیریت و حسابداری- دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

2 دانشکده مدیریت و حسابداری – دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

BPR روشی است برای بهبود کامل در عملکرد با استفاده از منابع، به گونه ای که حداکثر ارزش افزوده در فعالیت های سازمان به دست آید شود. در مهندسی مجدد، فعالیت های هزینه ‌بر در سطح فرآیندها و یا کل سازمان، به حداقل می‌رسد. مزایای استفاده از BPR در بخش خصوصی کاملاً شناخته شده است، اما تحقیقات کمی در زمینه استفاده از آن در بخش دولتی واینکه چه ‌طور می‌توان آن‌ را در ادارات دولتی پیاده کرد، صورت گرفته است. هدف این کار پژوهشی، بررسی تأثیرات و ویژگی های سازمان های دولتی و میزان اثرگذاری آن بر موفقیت اجرای BPR و هم چنین رفع چالش های پیش بینی شده (چالش های انسانی و تکنیکی) در روند پیاده سازی BPR در سازمان های دولتی می‌باشد. در این تحقیق می‌خواهیم ثابت کنیم که آیا توجه به شرایط و ویژگی های خاص سازمان های دولتی بر اجرای موفقیت‌آمیز BPR در این سازمان ها تأثیرگذار است یا خیر. و همچنین پیش بینی ما بر این اساس است که در خلال اجرای BPR مسائلی ایجاد می‌شوند که ما این مسائل را به دو دسته انسانی و تکنیکی تقسیم کردیم و برای حل این چالش‌ها دو راه حل پیشنهاد می‌کنیم: برای حل چالش‌های انسانی باید عوامل تأثیر گذار بر نیروی انسانی را در رابطه با BPR مورد توجه قرار دهیم و برای حل چالش های تکنیکی باید از بهترین اقدامات استفاده نمود تا این مشکلات را بتوانیم از پیش روی برداریم.

کلیدواژه‌ها