ارزیابی و بهبود فرایندهای تولید با استفاده از متدولوژی شش سیگما

نویسندگان

دانشکده مهندسی صنایع و مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی قزوین

چکیده

متدولوژی شش سیگما یک روش کمی و جامع در بهبود اثر بخش سازمان است، در این مقاله‏‌ سعی شده است با استفاده از متدولوژی شش سیگما و پیاده سازی چرخه DMAIC در فرایند خط تولید قطعات تزریق پلاستیک شرکت صنام، بهبودهای کمی و کیفی حاصل شود. در ابتدا به بررسی مفاهیم تولید، محصولات متناسب با رضایت مشتری، متدولوژی شش سیگما و نحوه پیاده سازی چرخه DMAIC میپردازیم، سپس به شناسایی مشکلات مربوط به کاهش توقف ها و تکمیل ظرفیت خالی دستگاه های تزریق پلاستیک و نهایتاً افزایش توان تولید جهت کسب درآمد بیشتر در شرکت صنام مورد بررسی قرار گرفته است. در مرحله بعد با تشکیل جلسات طوفان ذهنی علل توقفات و خالی بودن ظرفیت دستگاه های تزریق پلاستیک بررسی شده و به کمک فنون FMEA و همچنین با استفاده از نرم افزار MINITAB و نمودار پارتو، علل اصلی مسئله تحقیق شناسایی و بهبودهای مورد نظر برای آنها پیشنهاد شده است، سپس سطح فعلی سیگما مورد بررسی قرار گرفته و پس از اجرای فرایند بهبود، با مقدار جدید مقایسه می گردد. نتیجه این تحقیق علاوه بر منافع مالی تجربیات گرانبهایی نیز دارد.

کلیدواژه‌ها