بررسی تاثیر استقرار اتوماسیون اداری در کاهش هزینه‌ها با روش تحلیل نقطه سر به سر (مطالعه موردی: صنایع چوب و کاغذ مازندران)

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور ساری

2 تحصیلات تکمیلی- دانشگاه آزاد واحد قائمشهر

چکیده

سیستم اطلاعات مدیریت، سیستمی رسمی در سازمان است که گزارشات لازم برای تصمیم‌گیری مدیران سطوح مختلف را فراهم می‌آورد. امروزه، توفیق سازمان‌ها در گرو ساماندهی و به کارگیری هر چه مطلوب‌تر اطلاعات و مدیریت سرمایه‌های اطلاعاتی سازمان است. در مسیر بهره‌گیری مطلوب از این سرمایه، استفاده از ابزارهایی مانند اتوماسیون اداری، علاوه بر تسهیل در برقراری ارتباطات و انتقال اطلاعات، سرعت و دقت تبادل پیام‌ها را بالا برده و می‌تواند نقش موثری در کاهش هزینه‌های اداری سازمان ایفا نماید. طی پژوهش انجام شده در شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران، پروژه استقرار اتوماسیون اداری و نتایج حاصل از آن به عنوان راهکاری مناسب که برای افزایش سرعت و کاهش هزینه‌های تبادل اطلاعات سازمان اتخاذ گردید، تشریح شده است. بکارگیری تصمیم مورد نظر، نتایج جالب توجه و ارزشمندی به همراه داشته که می‌تواند در سایر صنایع تعمیم یافته و به عنوان تجربه‌ای ارزشمند با نتایجی واقعی و قابل استناد استفاده شود. با تحلیل نقطه سر به سر، بازگشت سرمایه و سودآوری این تکنولوژی، جلوه‌ای مطلوب یافته و محاسبات انجام شده و تحلیل این پروژه، بر ارزشمند بودن آن، صحه گذاشته است.

کلیدواژه‌ها