ارزیابی فنی و اقتصادی طرح های متقاضی وام با استفاده از تکنیک تحلیل شبکه ای فازی(FANP)

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات قزوین، گروه مهندسی صنایع، قزوین، ایران

2 استاد، دانشگاه علامه طباطبایی، گروه مدیریت، تهران، ایران

چکیده

در فرآیند اعطای تسهیلات، تصمیم­گیری، اساسی­ترین فعالیت سازمان به شمار می­رود. انتخاب یک پروژه مطمئن و با ریسک پایین برای سرمایه­گذاری یکی از عوامل مهم در موفقیت بانک­ها در بخش تخصیص منابع است. ولی به دلیل شرایط متغیر اقتصادی، ناشناخته بودن و کم­توجهی به بسیاری از عوامل موثر بر موفقیت یک پروژه، انتخاب پروژه با مشکلات زیادی مواجه می­باشد. همچنین با توجه به این که پرداخت تسهیلات، دارای روندی طولانی همراه با احتمال خطا و اشتباهات انسانی می­باشد، لذا لزوم استفاده از یک سیستم پشتیبان که قادر به تحلیل اطلاعات و تصمیم­گیری سریع با ضریب خطای پایین باشد، از اهمیت زیادی برخوردار است. استفاده از سیستم پشتیبان تصمیم باعث انعطاف­پذیری و سهولت اعطای تسهیلات می­گردد و
می­تواند به کارشناسان در امر تصمیم­گیری و انتخاب پروژه یاری رساند.
در این تحقیق، معیارهای موثر در ارزیابی طرح­های متقاضی وام شناسایی و تجزیه تحلیل می­شوند و مدلی جهت ارزیابی طرح­ها ارائه می­شود. در تمام مراحل طراحی مدل از خبرویّت کارشناسان خبره اعتبارات استفاده شده است. در بخش ارزیابی، با استفاده از فرم نظرسنجی، ماتریس مقایسات زوجی و روش تحلیل شبکه­ای فازی اوزان معیارها مشخص شده و با مشخص شدن ارزش هر معیار، نتیجه­ی ارزیابی مشخص می­شود.

کلیدواژه‌ها