بررسی شاخص های فرهنگ سازمانی و ارتباط آن با تحوّل سازمانی (مورد مطالعه یک سازمان نظامی)

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، تهران، ایران

2 دانشیار، شبکه محققین و پژوهشگران قرارگاه پدآفند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا، تهران، ایران

چکیده

به‌طور خلاصه، فرهنگ سازمان مدلی از مقاصد مشترک افراد سازمان است. دلیل اصلی پرداختن به چنین پژوهشی، عدم شناخت شاخص‌های تاثیرگذار  بر فرهنگ سازمانی و تحوّل سازمانی قرارگاه پدآفند هوایی خاتم الانبیاء (ص) آجا است که در اعضای قرارگاه مذکور فرهنگ سازمانی را ایجاد کرده و به انجام تحوّل در آنجا کمک کند. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص‌های فرهنگ تحوّل محور، احکام دینی و آرمان مشترک و حمایت‌های توسعه گرا و اطمینان بالا، به ترتیب مهمترین شاخص‌های مؤثر بر فرهنگ سازمانی و تحوّل سازمانی قرارگاه مورد مطالعه هستند. نتایج مربوط به آمارهای پایایی شاخص‌های مربوط به فرهنگ سازمانی و تحوّل سازمانی با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برابر با 78/0 و 88/0 شدند. یکی از مهمترین نتایج این پژوهش، کمک به ایجاد نگرش مثبت به توانایی‌ها و شخصیت اعضای قرارگاه و نیز ایجاد جو اخلاقی و اسلامی در بین اعضای قرارگاه به منظور توسعه ارزش­ها و اعتقاداتشان برای پایبندی اعضا به ارزش‌های والای اسلامی است.

کلیدواژه‌ها