ارائه ی مدل ارزیابی عوامل موفقیت انجمن های خبرگی در شرکت های دانش بنیان

نویسندگان

1 استاد یار،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،گروه مدیریت صنعتی، قزوین، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین،گروه مهندسی صنایع، قزوین ، ایران

چکیده

در دو دهه اخیر، دانشمندان اذعان داشتند که موفقیت سازمان‌ها به میزان تاکید و توجه آن­ها به دانش مرتبط است. در حقیقت، برخورد هوشمندانه با منابع دانش، عاملی مهم و موثر در موفقیت سازمان­ها به شمار می رود. این مساله بسیاری از سازمان­ها را بر آن داشته تا دانش خود را مدیریت کرده و آن را به بهترین شکل ممکن مورد استفاده قرار دهند. یکی از روش­های مهم در مدیریت دانش بکارگیری انجمن­های خبرگی می­باشد که به گروهی از افراد با منابع و روابط پویا که گردهم جمع می‌آیند تا دانش را با هدف افزایش یادگیری و ایجاد ارزش مشارکتی به نفع گروه به مشارکت گذاشته و استفاده نمایند، نام برده می­شود. شناسایی عوامل کلیدی موفقیت انجمن­های خبرگی می­تواند به سازمان­ها در پیشبرد اهدافشان کمک کند. شناخت این عوامل موفقیت می تواند سازمانها را در نیازسنجی، برنامه ­ریزی، اجرا و پیاده­سازی مدیریت دانش یاری دهد.در این تحقیق بر آن شدیم تا به ارائه­ی مدلی جهت ارزیابی عوامل موفقیت انجمن­های خبرگی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی در شرکت­های دانش بنیان گروه مپنا بپردازیم. به عبارت دیگر هدف اصلی تحقیق حاضر شناسایی و اولویت­بندی عوامل موفقیت انجمن­های خبرگی با استفاده از تکنیک تحلیل سلسله مراتبی فازی در شرکت­های دانش بنیان می­باشد. پس از بررسی ادبیات موضوع و انجام کار میدانی پانزده عامل در موفقیت انجمن­های خبرگی تاثیر­گذار بودند که در چهار گروه کلی به این ترتیب رتبه­بندی شدند: رتبه اول : عوامل مدیریتی و منابع انسانی، رتبه دوم : عوامل سازمانی، رتبه سوم : عوامل فناوری و تکنولوژیکی و رتبه چهارم : عوامل مالی و اقتصادی .

کلیدواژه‌ها