تاثیر یادگیری تجربی در مدیریت و عملکرد سازمان‌ها از طریق شبیه سازی با شطرنج

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، گروه مدیریت، قروین، ایران

2 استادیار، دانشگاه قم، گروه ریاضی، قم، ایران

چکیده

سازمان‌ها و ادارات یکی از ارکان اصلی در جامعه انسانی هستند و مدیریت و رهبری در سازمان از مهمترین شاخصهای ادامه حیات و یا نابودی آنها می‌باشد. با توجه به اهمیت رقابت در سازمانها، مدیران باید بتوانند مناسب ترین شیوه را برای سازمان خود برگزینند تا زودتر از رقیبان به اهداف برسند . سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا یادگیری تجربی تاثیری در مدیریت و عملکرد سازمانها دارد؟ یکی از روش‌های موثر در یادگیری تجربی استفاده از شبیه سازی می‌باشد.زیرا شبیه سازی امکان بررسی راه‌های مختلف و نتایج آنها را با صرف کمترین هزینه، ریسک و زمان در اختیار کاربران قرار می‌دهد.شبیه سازی شطرنج به عنوان یکی از مستقیم ترین روشها برای استفاده از مدل یادگیری تجربی است، زیرا شبیه سازی شطرنج فرصت‌هایی را برای کاربرد تعدادی از ابزارهای مدیریت فراهم می‌سازد.در این پژوهش، برای بکارگیری مبانی و متد شطرنج و بررسی تاثیر آن بر روی سازمان و عملکردش، با در نظر گرفتن اهداف و منابع سازمان‌های بزرگ (منابع انسانی) و موانع موجود در رسیدن به این اهداف و قرار دادن این پارامترها در قالب مهره‌های شطرنج (با توجه به اهمیت پارامترهای سازمانی )بازی‌های مختلفی را طراحی کرده و پس از پیاده سازی این سناریو‌ها(بازیها) در نرم افزار شبیه ساز Arena، مناسب ترین سناریو برای رسیدن به اهداف سازمانی استخراج و برای سازمان پیاده سازی می‌شود.در نهایت مناسب ترین سناریو، سناریویی با بیشترین امتیاز و کمترین تعداد حرکات در بازی شطرنج می‌باشد.

کلیدواژه‌ها