نقش فعالیت های بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در توسعه ارزش ویژه مشتری

نویسندگان

1 استادیار، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه خلیج‌فارس، بوشهر، ایران

چکیده

امروزه در محیط رقابتی توجه به ارزش­های ویژه مشتریان و مدیریت روابط با مشتری برای رشد و توسعه همه کسب‌وکارها از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. ازاین‌رو شرکت‌ها برای جذب مشتری در سال‌های اخیر به رسانه‌های اجتماعی‌ روی آورده‌اند. با گسترش فضا­های مجازی و کاربران اینترنتی بسیاری از صاحب‌نظران بازاریابی­، اجتماعات مجازی را به‌عنوان فرصتی برای شناساندن محصولات و خدمات شرکت­ها معرفی کرده­اند. چون استفاده از محیط اینترنت و رسانه­ها روز­به­روز در حال افزایش است؛ پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر فعالیت­های بازاریابی رسانه­های اجتماعی بر ارزش­ ویژه مشتریان انجام‌شده است. روش پژوهش، پیمایشی _توصیفی و ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه است. جامعه آماری این پژوهش کاربران اینترنتی فعال در سایت­های اجتماعی هستند و نمونه آماری مشتمل بر 384 نفر است. همچنین برای تجزیه‌وتحلیل داده­­ها از نرم‌افزارهای SPSS و آموس استفاده‌شده است. نتایج نشان ­داد که انجام فعالیت­های بازاریابی رسانه­های اجتماعی تأثیر مثبتی بر ارزش ویژه مشتریان دارد و شرکت­ها می­توانند با این‌گونه فعالیت­ها رابطه با مشتریان خود را تحکیم بخشند.

کلیدواژه‌ها