دوره و شماره: دوره 1400، شماره 45، شهریور 1400 
طراحی الگوی شفافیت سازمانی در سازمان‌های دولتی

صفحه 1-12

محمد امین جمشیدیان؛ ناصر میرسپاسی؛ کرم اله دانشفرد


طراحی مدلِ تعالیِ اخلاقِ سازمانی برای سازمانهای دولتی ایران

صفحه 13-25

مسعود حقیقت شهرستانی؛ علی اصغر پورعزت؛ غلامرضا معمارزاده طهران؛ ناصر حمیدی


ارتباط بین معیارهای کیفیت اطلاعات حسابداری در واکنش به مولفه های انگیزشی مدیران

صفحه 27-37

عبدالله حسین زاده؛ محمود موسوی شیری؛ زهره حاجیها؛ هاشم نیکومرام


طراحی مدل مفهومی اکوسیستم کسب‌وکارهای استارت‌آپی حمل‌ونقل هوشمند

صفحه 39-52

فاطمه کفشدوز محمدی؛ غلامحسین حسینی نیا؛ محمدرضا میگون پوری؛ حسین وظیفه دوست


توسعه و تحول مدل چابکی نیروی انسانی

صفحه 87-101

علی عالی؛ محمد ضیا الدینی؛ مصطفی هادوی نژاد


ارائه مدل توسعه ی کارافرینی سازمانی مبتنی بر مدیریت دانش

صفحه 103-110

نگار پیلوار؛ علی بدیع زاده؛ رسول حسینی؛ روح ا... زابلی