دوره و شماره: دوره 1401، شماره 49، شهریور 1401 
شناسایی ابعاد فرهنگی موثر بر جذب مشتریان ایرانی به خدمات بانکداری الکترونیک

صفحه 1-10

فرشته عقبائی؛ علی رضائیان؛ سید مهدی الوانی؛ سید ذبیح الله هاشمی


طراحی الگوی فرهنگ سازمانی با رویکرد شبکه ای - میانداری

صفحه 21-33

بهزاد بایایی؛ ناصر میرسپاسی؛ ناصر آزاد؛ سمیه قجری


تدوین مدل توسعه کارآفرینی با رویکرد پاسخگویی اجتماعی در آموزش عالی

صفحه 63-74

محبوبه پرگو؛ وحیدرضا میرابی؛ حمیده رشادتجو؛ حسین وظیفه دوست


طراحی مدلی برای بهینه‌سازی مدیریت استعداد: با رویکرد پویایی‌شناسی سیستم

صفحه 97-113

سید سلمان ذکریائی؛ حسین خنیفر؛ صلاح الدین ابراهیمی؛ بهمن غلامی


ارایه الگوی امید آفرینی در مصرف کننده به برند

صفحه 137-152

محمدعلی تقی زاده؛ داریوش جمشیدی؛ علیرضا روستا