اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 2760
تعداد پذیرش 275
تعداد پذیرش بدون داوری 106
تعداد عدم پذیرش 916
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 724

مقالات منتشر شده (از سال 1399)
تعداد دوره‌ها 3
تعداد شماره‌ها 11
تعداد مقالات 132
تعداد مشاهده مقاله 78498
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 42846
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 162 روز
متوسط زمان داوری 21 روز
متوسط زمان پذیرش 402 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 105 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 377 روز
درصد پذیرش 10 %