فرایند پذیرش مقالات

نویسندگان محترم لازم است مقالات پژوهشی خود را با توجه به راهنمای نویسندگان تهیه کرده و پس از ثبت نام در سایت نشریه و دریافت رمز ورود اقدام به بارگذاری فایل های لازم در سامانه نشریه نمایند. مقالات دریافتی پس از بررسی توسط کارشناس نشریه در صورت مطابقت با ضوابط  نگارشی فصلنامه برای سردبیر ارسال می‌گردد. سردبیر پس از بررسی مقاله و مطابقت آن با خط مشی نشریه مقاله را برای بررسی به داوران ارسال می‌نماید. مقاله پس از بررسی توسط حداقل دو داور و انجام اصلاحات لازم و تایید نهایی داوران برای انتشار در لیست مقالات پذیرفته شده قرار گرفته و در نوبت چاپ قرار می گیرد.