داوران فصلنامه مدیریت توسعه و تحول به شرح ذیل می‌باشد :

 
 
 

نام داور

سمت / سازمان

دکتر سیدبابک ابراهیمی

استادیار / عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

دکتر رضا احتشام راثی

استادیار/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر حسین احمدی رضایی

استاد/ کارمند بازنشسته بانک صادرات ایران

دکتر خالد احمدزاده

استادیار/ عضو هیات علمی دانشگاه کردستان

دکتر محمد ایدی

استادیار/ دانشگاه ایلام

دکتر علیرضا ایرج‌پور

استادیار/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر ناصر آزاد

استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر احمد اصلی‌زاده

استادیار/ عضو هیات علمی دانشگاه یادگار امام شهرری

دکتر بهروز افشار نجفی

دانشیار/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر حسنعلی آقاجانی

دانشیار/ دانشگاه مازندران

دکتر محسن اکبری

دانشیار/ عضو هیات علمی دانشگاه گیلان

دکتر سیدمهدی الوانی

استاد/ گروه مدیریت دولتی /عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر منوچهر امیدواری

دانشیار/ گروه مهندسی صنایع/عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر حبیب امیربیکی لنگرودی

استادیار/ گروه حسابداری/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر مهدی بابای اهری

استادیار/ سازمان موسسه عالی شهید شمسی‌پور

دکتر ندا بیات

استادیار/ گروه اقتصاد/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر علی بدیع‌زاده

استادیار/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر مهدی بشکوه

استادیار/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر عسگر پاک‌مرام

دانشیار/ گروه حسابداری/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد بناب

دکتر محمد تابان

استادیار/ هیات علمی دانشگاه ایلام

دکتر ابوالفضل تاج‌زاده نمین

دانشیار/ دانشگاه علامه طباطبایی/ تخصص مدیریت بازرگانی، بیمه- بازاریابی- رفتارسازمانی

دکتر ابراهیم تیموری

دانشیار/ عضو گروه مهندسی سیستمهای اقتصادی- اجتماعی دانشگاه علم و صنعت ایران

دکتر نسرین جزنی

دانشیار/ عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی

دکتر سعید جعفری‌نیا

استادیار/ عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی

دکتر رضا جلیلوند

استادیار/ دانشگاه تهران

دکتر وحید حاجی‌پور

استادیار/ دانشگاه بوعلی سینا

دکتر علیرضا حدادیان

استادیار/ دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر کامبیز حیدرزاده

دانشیار/ گروه مدیریت بازرگانی/ دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

دکتر اکبر حسن‌پور

دانشگاه خوارزمی

دکتر رقیه حسن‌زاده

استادیار/

دکتر داود حق‌خواه

استادیار/

دکتر ناصر حمیدی

دانشیار/ گروه مدیریت / عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر ناصر خانی

استادیار/ گروه مدیریت/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان

دکتر احمدعلی خائف الهی

دانشیار/ گروه مدیریت دولتی/ دانشگاه تربیت مدرس تهران

دکتر مهدی خیراندیش

استادیار/ گروه مدیریت دولتی /دانشگاه هوایی شهید ستاری

دکتر علیرضا خوراکیان

دانشیار/ عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر سهیلا خویشتن دار

استادیار/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر نرگس دل افروز

استادیار/ مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر عبدالحمید دهقان

استادیار/ بازرگانی / مالی دانشگاه آزاد اسلامی شهرری

دکتر حمید دوازده امامی

استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

دکتر محمد ذاکری

استادیار/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن

دکتر رضا رادفر

استادیار// عضو هیات علمی دانشگاه علوم و تحقیقات تهران

دکتر سعید رزاقی

استادیار/ مدیریت/ دانشکده اقتصاد و مدیریت – پردیس دانشگاه آزاد – شیراز – فارس - ایران

دکتر احمد راه چمنی

استادیار/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر محمدرضا ربیعی مندجین

دانشیار/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر ابراهیم رجب‌پور

استادیار/ گروه مدیریت بازرگانی، دانشگاه خلیج فارس، بوشهر

دکتر فرج اله رحیمی

استادیار/ دانشگاه شهیدچمران اهواز

دکتر حامد رحمانی

استادیار/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر علیرضا رشیدی کمیجان

دانشیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر فرزین رضایی

دانشیار/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر رضا بهرام زاده

استادیار/ دکتری بازاریابی بین الملل/ استادیار گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه ارومیه

دکتر عظیم زارعی

استادیار و مدیر گروه مدیریت دانشکده اقتصاد ، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

دکتر سیدمحمد زاهدی

استادیار/ عضو هیات علمی مرکز آموزش مدیریت دولتی

دکتر شمس السادات زاهدی

استاد/ دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر مهدی یزدانی

استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین / باشگاه پژوهشگران جوان

دکتر احمدعلی یزدان‌پناه

عضو هیات علمی گروه پژوهش های آماری و فناوری اطلاعات موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم تحقیقات و فناوری

دکتر وحید ساعتچیان

استادیار/ مدیریت ورزشی، گروه علوم ورزشی، دانشگاه بین المللی امام رضا

دکتر مهدی سبک‌رو

استادیار/ مدیریت بازرگانی دانشگاه یزد

دکتر احمد سرداری

دانشیار/ عضو هیات علمی دانشگاه شاهد

دکتر حمید سعیدی

استادیار/ بازرگانی / بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی شهرری

دکتر سعید سعیدا اردکانی

استادیار / عضو هیات علمی دانشگاه یزد

دکتر حمیدرضا سعیدنیا

استادیار / عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

دکتر کیوان شاه‌قلیان

استادیار/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر مهدی صالحی

دانشیار/ گروه حسابداری / دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر مهدی صانعی

استادیار/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شاهرود

دکتر محمد طالقانی

دانشیار/ گروه مدیریت صنعتی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دکتر جواد عباسی

استادیار/ گروه مدیریت صنعتی / دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر علیرضا علی‌نژاد

دانشیار/ گروه مهندسی صنایع/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر کاملیا علوی

استادیار/ دانشگاه اردکان

دکتر سیدرسول عمادی

استادیار/ دانشگاه بوعلی

دکتر مهدی غضنفری

استاد/ عضو گروه تولید صنعتی، دانشگاه مهندسی صنایع، دانشگاه علم و صنعت

دکتر حسین غنیمتی

استادیار/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر حامد فضل الله تبار

استادیار/ دانشگاه دامغان

دکتر ابوالحسن فقیهی

استاد/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

دکتر علی اکبر قهرمانی گلوزان

استادیار/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر ابوالفضل کاظمی

استادیار/ گروه صنایع / دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر داود کیاکجوری

دانشیار/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

دکتر محمدجواد کاملی

دانشیار/ دانشگاه علوم انتظامی

دکتر احمد ماکوئی

استاد/ گروه مهندسی صنایع ، دانشگاه علم و صنعت تهران

دکتر علی محتشمی

دانشیار/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر جواد محرابی

استادیار/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر سارا محمدی

استادیار/ دانشگاه شهیدچمران اهواز

دکتر امیرمحمدزاده

استادیار/ گروه مدیریت مالی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر امیربابک مرجانی

استادیار / دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

دکتر اکبر میرزاپور باباجان

استادیار/ گروه اقتصاد / دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر شهرام میرزایی دریانی

استادیار/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اردبیل

دکتر غلامرضا معمارزاده طهران

دانشیار/ واحد علوم و تحقیقات دانشکده مدیریت

دکتر اسماعیل ملک اخلاق

دانشیار/ عضو هیات علمی مدیریت دانشگاه گیلان

دکتر مرتضی ملکی مین‌باش زرگاه

استادیار/ گروه مدیریت و مسئول تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد، مدیریت و علوم اداری دانشگاه سمنان

دکتر محمدرضا منجذب

دانشیار/ عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه خوارزمی

دکتر امیر نجفی

دانشیار / گروه مهندسی صنایع/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان

دکتر مهدی نصراصفهانی

استادیار/ دانشگاه اصفهان

دکتر فرشید نمامیان

استادیار/ گروه مدیریت/ هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه

دکتر بهرام نوزانی

دانشیار/ دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

دکتر مهناز همتی نوعدوست گیلانی

استادیار/ دانشگاه پیام نور واحد رشت

دکتر چنگیز والمحمدی

دانشیار / هیات علمی گروه مدیریت/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

دکتر بهنام وحدانی

استادیار/ گروه صنایع/ عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

دکتر یونس وکیل الرعایا

استادیار/ رئیس مرکز تحقیقات کارآفرینی، ایده‌پردازی و تجاری سازی، گروه مدیریت / دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان